The Water Architect

The Water Architect


Uw partner voor advies en kwaliteitsvolle opleidingen

The Water Architect is een jong en dynamisch bedrijf ten dienste van de industrie en de landbouwsector. 

We verlenen bijstand en expertise bij de conceptontwikkeling, de opmaak van lastenboeken en de uitbating en optimalisatie van waterzuiverings- en vergisstingssystemen. 


The Water Architect is in principe een eenmanszaak die werd opgericht door Mathieu Bossuwé. Voor onze dienstverlening wordt veelal samengewerkt met een netwerk van freelance ingenieurs met elk hun eigen specialisatie. Door te werken met een flexibel team, kunnen de competenties beter worden afgestemd op de vraag waardoor een kwaliteitsvolle dienstverlening wordt verzekerd.

Mathieu Bossuwé is een ingenieur milieukunde met 15 jaar internationale ervaring binnen de sector, met een bijzondere interesse voor anaerobe processen. 


Hij houdt van een no-nonsens aanpak, waarbij nauw wordt samengewerkt met de klant. 


Naast een gedegen kennis van waterzuiverings- en vergistingssytsemen, werkte hij meermaals mee aan de opmaak en implementatie van kwaliteitssystemen voor laboratoria., in het kader van een ISO 17025 certificering. Ook kennisoverdracht staat centraal binnen onze onderneming. Dit kan onder de vorm van opleiding of nauwe samenwerking bij projectondersteuning. 


Kortweg is The Water Architect uw ideale partner voor een procesvoering en -ontwikkeling waarbij gestreefd wordt naar continue verbetering.