The Water Architect

The Water Architect


Tools

Kent u het gevoel dat u een hoop parameters meet en registreert, maar eigenlijk wordt hiermee niet echt veel gedaan ? Bij The Water Architect kunnen we, door onze samenwerking met een aantal specialisten in de ICT, tools en applicaties aanbieden voor uw waterzuiverings- of vergistingsinstallatie die precies doen wat u verwacht en op uw maat. 

De tools die wij ontwikkelen zijn na beëindiging van de opdracht volledig eigendom van de klant. Dit houdt in dat uw mensen intern deze tools verder kunnen ontwikkelen of dat de betreffende tool zonder noemenswaardige meerkost kan geïmplementeerd worden op meerdere sites.  Daarnaast bent u ook niet gebonden aan licenties of onderhoudscontracten. 

We kunnen allerhande applicaties ontwikkelen waarbij we u helpen om het technische en biochemische luik van uw installatie steeds op peil te houden. Dagelijks wordt een overzicht gegeven van de onderhoudsacties die moeten genomen worden, daarnaast wordt ook de stock van reserveonderdelen beheerd. De analytische resultaten worden statistisch getoetst met een alarm bij overschrijding van de normaalomstandigheden. 

We komen eerst ter plaatse voor een commerciële meeting en trachten uw wensen zo goed mogelijk te vertalen in een offerte waarbij we steeds weergeven wat u minimaal van ons kan verwachten. Daarnaast geven we ook weer wat voor een opgegeven budget maximaal haalbaar is. Waarom werken we op deze wijze ? Omdat we uit ervaring weten dat een opdracht en uw wensen tijdens de ontwikkelings- en testfase van een applicatie meestal wijzigen.