The Water Architect

The Water Architect


Optimalisatie en Troubelshooting

The Water Architect verleent bijstand over de volledige watercirkel heen, van proceswater tot biologische waterzuivering, slibgisting en waterhergebruik.  Ook adviesverlening in de context van vergistingssystemen waarbij organisch afval wordt omgezet tot biogas behoort tot ons dienstenpakket. Een van onze kerntaken is de optimalisatie van bestaande systemen en adviesverlening in geval van calamiteiten. 


De optimalisatie van een zuiverings- of verwerkingssysteem begint meestal met een audit met als doel de initiële prestaties en tekortkomingen van het systeem in kaart te brengen. De audit zelf omvat steeds een deskstudy waarbij de bestaande procesparameters en analysegegevens worden bestudeerd. In een tweede fase wordt een onsite audit georganiseerd. Op de site zelf wordt eerst een korte openingsmeeting georganiseerd waarbij het verloop van de dag wordt besproken. Aansluitend wordt een 'walk through' van de site ingepland, waarbij de procesunits in detail worden bekeken en waarbij diverse vragen worden gesteld aan de operatoren en verantwoordelijken. De dag wordt uiteindelijk afgesloten met een 'wrap up' van de eerste bevindingen en laat ruimte voor Q&A's. Indien de noodzakelijke gegevens niet allemaal kunnen verzameld worden, zal een voorstel van een meetcampagne worden opgemaakt. Door onze nauwe samenwerking met diverse laboratoria kunnen de staalnames en analyses door ons worden uitgevoerd, maar ook de interne analysemogelijkheden van de klant kunnen in aanmerking komen. De volledige audit en meetcampagne wordt afgesloten met een auditverslag. Dit verslag omvat een klaar en duidelijke samenvatting van de bevindingen. Daarnaast worden optimalisatievoorstellen geformuleerd binnen dit verslag. 

Indien uit het auditverslag blijkt dat bijkomende technieken wenselijk zijn, berekenen wij de CAPEX/OPEX van de desbetreffende technieken en wordt een haalbaarheidsstudie opgemaakt. Op basis van deze studie worden de technische specificaties gedefinieerd. Deze specificaties kunnen geïmplementeerd worden in een lastenboek voor marktbevraging. Gezien we op geen enkele manier aan leveranciers van technieken gelinkt zijn, kunnen wij op een volledig neutrale wijze diverse aanbieders bevragen en beoordelen. Ook voor wat betreft de inbedrijfstelling en de acceptance testen kunnen wij de nodige know how voorzien.

Eens een site naar behoren functioneert, speelt een gedegen opvolging een cruciale rol. Een opvolgingsvoorstel wordt steeds op maat uitgeschreven. We bieden opvolgingscontracten aan waarbij we de procesparameters van op afstand opvolgen, maar kunnen ook een opvolging aanbieden waarbij op regelmatige basis op site wordt gekomen en de nodige analyses worden uitgevoerd. Op maandelijkse basis wordt een opvolgingsverslag opgemaakt en besproken met de klant. Dit verslag omvat een overzicht van de systeemprestaties en aanpassingen worden voorgesteld. 


De sturing van een waterzuiveringssysteem of vergistingsinstallatie gebeurt op basis van een reeks analytische en fysische parameters. Deze sturing kan eigenlijk maar correct verlopen indien we zeker zijn dat ons meetresultaat accuraat en juist is. Zonder deze zekerheid hebben metingen weinig zin en leiden tot misvattingen. Vandaar dat we bij The Water Architect ook ondersteuning aanbieden voor de implementatie van een kwaliteitssysteem waarbij de kwaliteit van meetresultaten verzekerd en gecontroleerd worden. Dergelijk systeem kan in een tweede fase leiden tot het verkrijgen van een ISO 17025 certificering of een erkenning. Wij kunnen u bijstaan doorheen het volledige proces van opmaak tot implementatie en certificering van het kwaliteitssysteem.


Naast de optimalisatie van systemen vormt ook de troubleshooting een belangrijke peiler binnen onze dienstverlening. We verbinden ons er toe om binnen de 24 uur aanwezig te zijn op de site waarbij preliminaire testen worden uitgevoerd waarbij en diverse actiepunten worden uitgewerkt.