The Water Architect

The Water Architect


Opleidingen

Bij The Water Architect worden alle opleidingen op maat opgemaakt in lijn met de behoeften van de klant. Net zoals bij onze adviesverlening bieden we opleidingen aan over de volledige watercirkel heen. Het niveau van de opleidingen wordt aangepast aan de vraag en kan gaan van zeer basis tot expert level. 

Bij voorkeur worden onze opleidingen on site geven. Dit biedt de mogelijkheid om de theorie te illustreren op de waterzuiverings- of vergistingssite. We houden van een praktische aanpak en voorzien steeds een onderdeel met oefeningen en vraagstukken gebaseerd op dag dagelijkse problemen of sturingsparameters van waterzuiverings- of vergistingssites. 

Natuurlijk bieden we enkele standaardpakketten aan zoals chemie voor beginners, fysische en chemische parameters van water en afvalwater, fysico-chemische afvalwaterzuiveringaerobe biologische waterzuivering, anaerobe biologische waterzuiveringanaerobe vergisting van organische reststromen, ... Deze pakketten worden dan op maat van de vraag aangepast. 

De meeste opleidingen zijn dagopleidingen, maar ook meerdaagse cursussen worden aangeboden. Zo kan aansluitend aan een opleidingspakket een dag in het laboratorium voorzien worden waarbij kalibratieprocedures, kwaliteitscontrole en - opvolging in detail worden gedemonstreerd.